Pirates of the Internet

Olika tekniker

Det finns många olika tekniker för att göra sidan mer dynamisk och funktionsrik. Men en hel del av dessa kan också bara göra det hela mer krångligt och oöverskådligt. Så det gäller att välja rätt och lagom. Här kommer några exempel:

DHTML och XML är varianter, kombinationer och vidareutvecklingar av HTML, CSS m.m.

ASP (Active Server Pages) är en teknik utvecklad av Microsoft för att kunna baka in programkod i HTML-koden i websidor. ASP används exempelvis för att läsa och skriva information till databaser. ASP-koden tolkas av webservern som levererar vanlig HTML-kod till webläsaren. ASP-kod kallas för "server-side script", till skillnad från "client-side script", som tolkas av användarens webläsare (exempelvis JavaScript).
Andra tekniker är PHP, Java Server Pages (JSP), Perl, CGI och SSI.

ASP och CGI (Common Gateway Interface) gör det möjligt för web-läsarna att kommunicera med scripts på servern. De avänds för formulärdata, sökfunktioner, gästböcker, webshops, m.m. CGI-script körs som egen fil och kan skrivas på olika språk men C++ och Perl är vanligast.

PHP är ett skriptspråk för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (d.v.s. innehåll från t.ex. en databas eller formulärdata). Det brukar jämföras med ASP. PHP skrivs direkt i HTML-koden där instruktionerna utförs av webservern och inte i webläsaren.

SSI (Server side include) är ett sätt att kommunicera med webserverns programvara. Informationen som hämtas från webservern kan vara aktuell tid, besöksräknare, dokument och bilder; t.ex. en meny som ska användas på flera sidor.

SQL (Structured Query Language) används så fort en databas involveras. Finns i flera varianter.

Rollover PiratenJava används för att göra små program, t.ex. spel.

JavaScript (JScript) används bl.a. för överrullningsbilder. Ex:

ActiveX liknar Java, men Java är ett programmeringsspråk medan Active X är en plattform för komponentbaserad utveckling.

Som du förstår (kanske) så överlappar en del script och programspråk varandra. Vill man inte lära sig att skapa allt själv, så finns det gratis att tillgå på internet, t.ex. genom Bravenet.

Flash är ett program där man bl.a. kan skapa animerade filmer, spel och hela websiter. Vanligt är reklambanners.
Vill du se ett bildspel? Tryck här!

Ljud läggs enklast in direkt som en vanlig länk: Kreti och Pleti - Hymn till warezhavet men kan också läggas in på krångligare sätt med spelare och annat.

 

© 2008