Pirates of the Internet

Webläsare

Web LäsareEn webläsare är ett program som gör att vi kan se websiter på Internet som vi gör om vi gör det, genom att hämta och tolka HTML-koden åt oss så vi slipper göra det.

Det finns faktiskt hundratals webläsare, men de vanligaste är: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera och Netscape.

Internet Explorer är den vanligaste, till stor del beroende på att den sedan 1998 är inbygg i operativsystemet Microsoft Windows. Kritiken mot Internet Explorer handlar mestadels om säkerheten, men den har även kritiserats för att inte följa W3C-s standard för hur websidor ska visas.

Firefox är en avknoppning av Mozilla som i sin tur var en fortsättning på Netscape Navigator. Firefox är ett av de program som populariserat användandet av flikar, men Opera var först med denna teknik. Den har även inbyggd stavningskontroll för textrutor i formulär. En annan anledning till att Firefox har blivit populär är att det finns många tillägg, extensions, som kan utöka, förbättra och förändra webläsarens olika funktioner. Det finns tillägg som blockerar annonser, hjälper till med webutveckling, lägger till extrakommandon och mycket mer.

Safari är en webläsare utvecklad av Apple för Mac OS X. Den används även i mobiltelefonen iPhone och i IPod touch.

Opera har utvecklats av det norska företaget Opera Software ASA. Ett antal mobiltelefoner och handdatorer levereras med Opera förinstallerat.

WebläsareNetscape är utvecklad av Netscape Communications Corporation, som numera ägs av AOL och i praktiken bara finns kvar till namnet eftersom den idag bygger på öppen källkod från Mozilla Firefox.

 

Ovanstående information har jag tillskansat mig på Wikipedia 23 mars 2008.

 

© 2008