Startsidan

 

 

 

Ordverkstan

|| Citat || Citat om Tankar || Oscar Wilde quotes ||

 

Citat - blandade

 

Fantasi är viktigare än kunskap.
För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling.
Albert Einstein

Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.
Kinesiskt ordspråk

"Är du - ett resultat av det förflutna? eller en orsak till framtiden?"
Lars-Eric Uneståhl

"När vi sätter begränsningar för vad vi kan göra -
så sätter vi begränsningar för vad vi kan göra."
Charles M. Schwab

"Viktigare än var vi är - är i vilken riktning vi rör oss!"
O.W.Holmes

"Gör det du tycker om - och tyck om det du gör!"
Lars-Eric Uneståhl

"Vissa förändringar går så sakta att du inte märker dom!
Andra förändringar går så fort att de inte märker dig!"
Lars-Eric Uneståhl

"Livet är det som händer medan du gör upp andra planer."
John Lennon

"Många människor ser saker som dom är och frågar "Varför"?
Andra drömmer om det som inte finns och frågar "Varför inte"?"
Lars-Eric Uneståhl

"Allting förändras! Inte ens framtiden är vad den brukade vara!"
Lars-Eric Uneståhl

"Problemet med världen är att de dumma är tvärsäkra men de intelligenta är fulla av tvivel”.
Bertrand Russell

  ”Utan tvivel är man inte klok”
Tage Danielsson

"I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief."
Gerry Spence

"Jag har en bestämd känsla av att detta har jag glömt förut."
ur "Fortsverige"

"Gode Gud, ge mig tålamod, men gör det fort!"
ur "Fortsverige"

"Det är ingen idé att vara punktlig, man förlorar bara en massa tid."
ur "Fortsverige"

 

© devsam.se