En mobilkran lånades av en byggnadsfirma under deras semesterveckor. Den räckte ut över hela byggnadsplatsen, samt över den obebyggda granntomten där allt virke låg.

För att få det understa varvet i rätt höjd från grunden räknat lades nu först tre stockvarv upp och ned. Därefter planades det blivande undre varvet av till rätt mått.

På en timme plockades det temporära bygget isär. Nu förseddes grunden med fuktisolering av asfaltpapp enligt gällande byggnormer. Dessutom lades ett lager näver som ytterligare isolering enligt gammal god byggteknik. Tillbaka