Mitt i den här ladan är en timmerdel. Även den har blivit hitflyttad någon gång i tiden och taket svängt ett kvarts varv. Den blev vårt kök. Senast var den vedbod.

I ladans högra del var båda våningarnas golv av kraftiga, breda plankor. Ett värdefullt tillskott av byggnadsmaterial.

Till vänster är det gamla stallet nu rivet. Det var liksom ladugården byggt av stående timmer som inte kunde användas till annat än underlagsstockar för allt värdefullt virke. Tillbaka