Spisen är nu utriven, men det fanns även en bakugn i muren. Tyvärr var den stora järnhällen sprucken.

Eftersom byggnaden skulle uppföras på samma sätt som tidigare gällde det nu att märka alla stockar, stag, bjälkar och takstolar. De senare var smäckert och elegant utformade.

Gagnefs byggnadsnämnd ställde sig tveksamma till konstruktionen av takstolarna. Skulle de hålla för tyngden av all snö? Men den hade ju klarat sig i mer än 100 år tidigare!

Utöver märkningen dokumenterades konstruktionen även med ett 10-tal bilder som denna. Tillbaka