Rivning av "Wintergården" börjar. Teglet är snart avplockat. Timmerstockarna är märkta. Köksinredning med paneler utrivna. Innergolven uppbrutna. De var ganska skadade av fukt. Innertaken nedrivna. 

I det större rummet fanns mycket vackra, breda furubräder i taket. Tyvärr var de skadade efter en tidigare flyttning av gården. Dessutom många av dem fulla med pappspik. Men de togs varsamt tillvara och användes sedan som bröstpanel och synliga skåpsidor i vårt kök.

Av inredningen kunde ett par gamla dörrar återanvändas. Allt användbart virke buntades och det mesta kom senare till användning på ett eller annat sätt i den nya "Wintergården". Tillbaka