Det fanns bara 2 intresserade som ropade på objekten, Robert och ett par unga damer. Bostadshuset fick Robert efter ett utgångsbud på 25000 och höjning till 28000. 

Nästa objekt var uthus. Där ingick det nuvarande köket, som var av gammalt timmer. Det hade en gång tidigare flyttats till platsen. Robert bjöd 2000 och fick inget motbud. 

Nu hör det till saken att Gagnefs byggnadsnämnds ordförande tagit del av en skiss hur den blivande byggnaden skulle utformas. Där var huvudbyggnaden sammanbyggd med köket via en ganska lång timmerdel. Den senare var en stor del av det tredje objektet. De båda damerna hade tydligen förstått att Robert behövde alla 3 objekten. Nu bjöds det friskt från deras sida. Slutbudet stannade först vid 5000. Total kostnad för timmer blev 35000 kronor. Tillbaka